OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תמונת מצב ומדיניות

שלטון מקומי – תמונת מצב, דוחות ותוכניות

ראשי הרשויות הערביות דורשים לבטל את החלטת הממשלה להוציא מידיהם את המכרזים למתן שירותים ליישוביהם.  נייר עמדה של וועד ראשי הרשויות, מרכז אינג'אז וארגון עדאלה: פגיעה בלתי שוויונית בעצמאות הראשויות ובתפקודן, המייצרת שתי מערכות שלטון מקומי המובחנות על בסיס לאום., עדאלה, 23/01/2022 ♦ נשק חדש נגד ארגוני הפשע: שלילת הזכות לערוך מכרזים מכל הרשויות הערביות. …

שלטון מקומי – תמונת מצב, דוחות ותוכניות לקריאה »