OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תשתיות ברשויות

תשתיות ביישובים הערביים

מרב מיכאלי שכחה שהערבים עדיין מחכים לאוטובוס. הרפורמה אולי תוזיל מחירים לתושבי הפריפריה, אבל היא מתעלמת מהעובדה שביישובים רבים, שממש ממש במקרה הם ערביים, בקושי עוברים אוטובוסים…ללא יישום של שני מהלכים אלו ימשיכו שכונות המגורים ביישובים הערביים להיות מנותקות תחבורתית ותושביהן יאלצו לבחור בין תלות ברכב פרטי והגדלת ההוצאות עליו לבין ויתור על היכולת להתנייד …

תשתיות ביישובים הערביים לקריאה »