OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תכנון ובנייה ברשויות

תכנון, דיור ובנייה ברשויות הערביות

"משרד הפנים מעכב תכנון במגזר הערבי". בעלי תפקידים במגזר הערבי טוענים כי משרד הפנים נמנע מקידום החלטת ממשלה לחזק ועדות תכנון ביישובים ערביים. משרד הפנים: "עורכים מיפוי צרכים"…והטענה היא כי בנושאים משמעותיים שהוטלו על משרד הפנים, כמעט שלא נעשה דבר. דותן לוי, כלכליסט, 26.01.22 ♦ חוק החשמל מתקן עוול היסטורי. עשרות שנים המדינה לא קידמה …

תכנון, דיור ובנייה ברשויות הערביות לקריאה »