OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תכנון ובנייה ברשויות

תכנון, דיור ובנייה ברשויות המקומיות

כשהבחירות המקומיות בפתח, עבירות הבנייה יתרחבו — ויחריפו את משבר הדיור. לשלטון המקומי קשה לאכוף עבירות בנייה, ובטח בשנת בחירות ■ המצב חמור במיוחד ברשויות ערביות וחרדיות, אבל גם רשויות יהודיות בגודל בינוני לא אוכפות ■ בחלוף 20 שנה מדו"ח ועדת החקירה לאסון ורסאי צריך לחזור ולבחון את נטילת האכיפה מידי הרשויות המקומיות..", מירב ארלוזורוב, …

תכנון, דיור ובנייה ברשויות המקומיות לקריאה »