OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בדואים בנגב

תוכניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב – עיקרי מדיניות הממשלה ה-36, הקמת יישובים חדשים…סיוע לפיתוח תשתיות לאומיות…פיתוח יישובים והסדרה…", מתוך: "הממשלה ה-36: עיקרי המדיניות", (עמ' 165- 166), משרד ראה"מ, 19.9.21 ♦ הפניית משאבים לבדואים היא השקעה, לא הוצאה. "…החברה הבדואית זקוקה להשקעה מסיבית ומתמשכת בחינוך מגיל לידה ועד להשכלה גבוהה ומקצועית. זהו תנאי הכרחי, גם אם …

תוכניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית לקריאה »