OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

בדואים בנגב

מדיניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית

זעם בחברה הבדואית בעקבות החלטת קק"ל על הנטיעות בפזורה: "הממשלה פתחה מולנו חזית". לאחר שבשנה שעברה עוררו הנטיעות בפזורה בנגב מחלוקת פוליטית והפגנות אלימות בשטח, ההחלטה של קק"ל לקיימן כסדרן מבעירה את הסוגיה מחדש. "לפני שמחדשים את הנטיעות צריך לחדש את השותפות איתנו ולטפל בפשיעה", הם טוענים. "השרים באו עם אג'נדה כאילו הבדואים הם אויבים", …

מדיניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית לקריאה »