OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בדואים בנגב

תוכניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית

שר הכלכלה עמיר פרץ בדיון הראשון של ועדת המשנה לשיפור מצב האוכלוסיה הבדואית בדרום: 3 ישובים בדואים: עבדה, רחמה וחשם זנה, יוכרו בקרוב ככפרים מוכרים. כן תוקם עיר בדואית חדשה, על שבטית, חדשות הכנסת, 26 באוקטובר 2020, ח' בחשוון תשפ"א ♦ ועדת המשנה לענייני הנגב בוועדה לביקורת המדינה: ​הסדרת היישובים הבדואים בנגב: תוכננו קרוב ל-150 …

תוכניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית לקריאה »