OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בדואים בנגב

תוכניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית

המדינה מקדמת תוכנית לפינוי שלוש קהילות בדואיות והעברתן ליישוב חדש. אם הממשלה תאשר את התוכנית, תושבי שלוש נקודות התיישבות דרומית לשדה בוקר יפונו ויועברו ליישוב החדש, שיכלול 500 יחידות דיור. תושבי אחד היישובים מתנגדים לפינוי והצהירו שייאבקו בו, אלמוג בן זיכרי, הארץ, 15.5.2019 ♦ אושרה להפקדה תוכנית ליישוב בדואי חדש במועצה האזורית רמת נגב. היישוב …

תוכניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית לקריאה »