OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

בדואים בנגב

מדיניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית

הממשלה אישרה את תוכנית החומש לפיתוח יישובי החברה הבדואית בנגב. תוכנית החומש לפיתוח חברתי וכלכלי של יישובי החברה הבדואית בעלות של מיליארד שקלים בשנה מתמקדת בפיתוח תשתיות ברות קיימא בהשקעה בביטחון אישי, בחינוך, בתרבות, ברווחה, בבריאות, בתעסוקה ובתשתיות תחבורה, דוברות משרד הרווחה, 13.6.22 ♦ "ממשלת בנט הגרועה ביותר לחברה הערבית ולפלסטינים". מנהיגי מאבק השבט הבדואי …

מדיניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית לקריאה »