OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

מדיניות ותוכניות

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית

צעדים בדרך לשוויון. 3 שנים לתכנית לחיזוק יישובי הבדואים בצפון: "המפתח הוא בחיזוק הרשויות המקומיות". במסגרת התכנית שמוביל המשרד לשוויון חברתי הושקעו עד כה כחצי מיליארד ש"ח בתשתיות בינוי, פרויקטים קהילתיים וחינוכיים, השכלה ותעסוקה | מנכ"ל המשרד אבי כהן: "החלטנו לנהל את התכנית מתוך השטח, בשולחן עגול עם הרשויות", מאת עמר כהן , דבר העובדים בארץ ישראל, …

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית לקריאה »