OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

מדיניות ותוכניות

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית

הישראלים החדשים: השינוי שעברה החברה הערבית תחת שלטון נתניהו. בתוך כעשור, מספר הסטודנטים הערבים בישראל עלה מ־24 אלף לכ־51 אלף, ושיעורם בכלל הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה עלה מ־10 אחוזים ל־18 אחוזים. גם מספר הסטודנטים הערבים הלומדים את מקצועות ההנדסה ומכשירים את עצמם לעבודה בהייטק הוכפל, מאת  ארי שביט – מקור ראשון, ב׳ בשבט ה׳תשפ״א (15/01/2021 ♦ ההבטחות …

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית לקריאה »