OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

מדיניות ותוכניות

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית

כך מתכננת הממשלה לדרדר את היחסים בין ערבים ויהודים בישראל. ממשלות נתניהו הגו את "הנוסחה הדואלית": השקעה כלכלית בחברה הערבית, לצד חקיקה מדירה ורטוריקה מסיתה. אלא שבניגוד לתוכניות, הזהות הלאומית של הערבים בישראל לא נחלשה, אלא להפך. הפתרון של הממשלה החדשה: להעלות הכל באש,  עופר דגן ואמג'ד שביטה (סיכוי-אופוק), תלם, פברואר 2023 ♦ הקמפיין של …

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית לקריאה »