OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

מדיניות ותוכניות

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית

[בתמונה מאתר YNET, ממשלת נתניהו המסתמנת]  ♦ ללא אזרחים ותיקים, צעירים וערבים: במו"מ מרוקנים את המשרד לשוויון חברתי מסמכויותיו. הליכוד ועוצמה יהודית סיכמו להעביר את האגף לאזרחים ותיקים ואת הרשות לצעירים למשרד הנגב והגליל. מקור ממשלתי בכיר: זורקים לפח עבודה של ממשלות קודמות, זה משחק פוליטי וציני…הרשות לפיתוח החברה הערבית – שבמסגרתה נכתבה תוכנית החומש …

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית לקריאה »