OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תקציב המדינה

תקציב המדינה

ניסיונות לשחרר את התקציב התקוע של רע"ם שמאיים על הקואליציה. לגלובס נודע כי חלק ממשרדי הממשלה מתקשים או מסרבים לבצע שינויים הנדרשים כדי להעביר לרשויות ערביות חלק מן הכספים שהובטחו במו"מ הקואליציוני ליו"ר רע"ם • מאחורי הקלעים הרשויות לוחצות על עבאס, שמעמיד בספק את הערבות שהוא מעניק לשלמות הקואליציה, שירית אביטן כהן ודני זקן, גלובס, …

תקציב המדינה לקריאה »