OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

בריאות

ענייני בריאות

"מי שמביא את הכסף – אנחנו באים לקראתו": מה מתדלק את ההפרדה במחלקות היולדות? משרד הבריאות אוסר זאת באופן רשמי, אבל ההפרדה על בסיס מגזר היא נוהל שגרתי ברבות ממחלקות היולדות — והתחרות על ההכנסות הגבוהות מהיולדות מגבירה את התופעה ■ מנהל בית חולים: "מי שמביא כסף — אנחנו באים לקראתו" ■ מחקר חדש ותביעה …

ענייני בריאות לקריאה »