OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בריאות

בריאות

הערבים והמגפה: כמה לקחים ותקוות לעתיד. למרות הפערים הגדולים וההתחלה המהוססת, ההתמודדות של האוכלוסייה הערבית בישראל עם הנגיף יכולה לשמש לנו מודל לתחומי חיים אחרים | פרויקטור הקורונה לשעבר בחברה הערבית אופטימי אחרי שנה של התמודדות..יכולתן של קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל להתמודד עם הקורונה הייתה תלויה במידה רבה במצבן טרם המגפה. החברה הערבית הגיעה למשבר …

בריאות לקריאה »