OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

השיח על מדינה יהודית

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

שוויון, מגילת העצמאות ושירות בצה"ל: גנץ מקדם חוקי יסוד חדשים. שר הביטחון מתכנן לקדם חקיקת שני חוקי יסוד, שאמורים להשלים את חוק הלאום מ־2018, ולקדם רפורמה בשירות בצה"ל • כרגע החקיקה נתקלת בהתנגדות מצד שרת הפנים איילת שקד…מדובר בחוק השוויון, חוק יסוד מגילת העצמאות ורפורמת השירות. על פי גנץ, העברת החוקים הללו תשלים את חוק …

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי לקריאה »

השיח על מדינה יהודית

יעקובסון, החידוש של רע"ם הוא בקבלת חוק הלאום. "…משך עשורים רבים הדגישו המנהיגים של מק"י, לרבות בימי העצמאות, כי עצם הלגיטימיות של מדינת ישראל אינה שלמה כל עוד החלק השני של תוכנית החלוקה — המורה על הקמת מדינה שתבטא את זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני — אינו מיושם…ב–2007, כאשר דרשה ממשלת ישראל מאש"ף לראשונה …

השיח על מדינה יהודית לקריאה »