OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

חינוך דו-לשוני

חינוך דו-לשוני

ח"כ גלעד קריב (העבודה) הציג אתמול בכנסת הצעת חוק שתסדיר את מעמדו של החינוך הדו לשוני בישראל מול הרשויות. הרעיון הוא שבכל עיר מעורבת או אזור מעורב בישראל שחיים בו יחד ערבים ויהודים תהיה האפשרות לקבל חינוך דו לשוני משותף. אם יהיו מספיק תושבים שירצו בדבר – העירייה תהיה חייבת לספק להם מוסד חינוכי כזה.." …

חינוך דו-לשוני לקריאה »