OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

חינוך דו-לשוני

חינוך דו-לשוני

לאתגר את יחסי הכוחות בין יהודים לערבים. "… המטרה המרכזית היא לייצר מודל של חיים משותפים ושיוויוניים לערבים ויהודים, מודל שיאתגר את יחסי הכוחות בין הקבוצות בישראל… יחסי חברות שמתפתחים בין תלמידים יהודים וערבים אחרי שזהותם הלאומית, התרבותית והשפתית הפכה מגובשת מספיק הם יחסים משמעותיים שאינם תלויים בוויתור של אחד הצדדים על אלמנטים מזהותו…. ב"יד …

חינוך דו-לשוני לקריאה »