Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

מדיניות חינוך. כללי

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

לימודי אזרחות: מה לומדים מזה?  "…שני ממצאים בולטים במיוחד במחקר זה, מהם עולה מסקנה אחת מכרעת: א. הממצאים מלמדים על קשר חלש בין לימודי האזרחות )הטקסטים( לבין מציאות החיים של אזרחים בוגרים. ב. הגורם המשפיע ביותר על חוויית הלימודים ועל העניין בלימודי האזרחות הוא קיומה של פדגוגיה דיונית, אותה מובילים מורות ומורים המאמינים בגישה דיאלוגית […]

More...

פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke