OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

מדיניות חינוך. כללי

חינוך: נתונים ותוכניות

דו"ח: זינוק בנשירת תלמידים מבתי הספר בקורונה. כך עולה משנתון הילדים בישראל 2021 שמפרסמת היום המועצה הלאומית לשלום הילד…על פי דיווחי ההורים ל-37% מהתלמידים בתי הספר הערביים ול-20% מהתלמידים בבתי הספר היהודיים עדיין אין מחשב זמין ללמידה מרחוק. ל-48% בבתי הספר הערביים ול-20% מהתלמידים היהודים אין חיבור יציב לאינטרנט. שיעור הנערים הערבים שלא לומדים ולא …

חינוך: נתונים ותוכניות לקריאה »