OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

מדיניות חינוך. כללי

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

עם תשתיות רעועות ומעט מחשבים, בחברה הערבית מתקשים לעבור ללימוד מרחוק. כשמערכת החינוך החלה לפעול במתכונת מקוונת, מורות מיישובים ערביים גילו כי לתלמידים רבים אין כל אפשרות להשתתף בשיעורים. אך חרף ניסיונותיהן למצוא פתרונות יצירתיים, נראה שמשבר הקורונה מעמיק את הפערים בין תלמידים יהודים וערבים, שירה קדרי-עובדיה, הארץ, 30.1.20 ♦ בניגוד לדימוי הרווח, מערכת החינוך …

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים לקריאה »