חינוך: נתונים ותוכניות

הצעות החוק מאיימות על עצמאות מערכת החינוך ועל ערך השוויון והשותפות היהודית-ערבית, מסמנות את האזרחים הערבים כאויב ועלולות לייצר אפקט השתקה משמעותי ולהלך אימים על צוותי חינוך בחברה הערבית. הצעות החוק אינן משפרות או מייעלות את התמודדות המערכת עם איומים אמיתיים של טרור אלא נועדו להלך אימים ולייצר כותרות בכלי התקשורת. מה על הפרק? תיקון …

חינוך: נתונים ותוכניות לקריאה »