OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

מדיניות חינוך. כללי

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

תוצאות מבחני המיצ"ב: פערים משמעותיים בין המגזר היהודי למגזר הערבי​. נתונים שפורסמו מעידים כי בדומה לשנים קודמות, קיים שוני ניכר בתוצאות בהתבסס על מגזר, רקע חברתי-כלכלי ומגדר. השר פרץ: "במשרד פועלים במרץ לשינוי במצב", עפר לבנת, מעריב, 15:58 15/01/2020 [נתוני המיצ"ב] ♦ תלמידים בחינוך העל-יסודי הערבי נושרים בשיעור כמעט כפול לעומת החינוך היהודי. דו"ח המועצה …

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים לקריאה »