OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

יחסי יהודים-ערבים

יחסי יהודים – ערבים. סיפורים ותובנות

מדד השלום מאי 2021.  ביחס לעתיד היחסים בין יהודים לערבים בישראל, רוב בקרב שני הציבורים תומך בהגברת השוויון ושיתוף הפעולה בין הקבוצות, ומתנגד להגברת ההפרדה ביניהן. עם זאת, רוב גדול בציבור היהודי תומך בהגברת השליטה היהודית.  הציבור היהודי מביע רמות גבוהות ביותר של חוסר אמון כלפי הפלסטינים בשטחים, לצד רמות גבוהות של חוסר אמון כלפי …

יחסי יהודים – ערבים. סיפורים ותובנות לקריאה »