OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

יחסי יהודים-ערבים

יחסי יהודים – ערבים. סיפורים ותובנות

קול קורא להצטרפות לפורום ארגוני חברה אזרחית למאבק בגזענות. יחידת התיאום הממשלתית למאבק בגזענות במשרד המשפטים, מיסדה לפני כשנה וחצי פלטפורמה לדיאלוג מתמשך עם ארגוני חברה אזרחית ומוסדות להשכלה גבוהה (קליניקות) על מנת לשמוע, לשתף בידע וברעיונות, ולהיות שותפים לקידום שינויים רוחביים למיגור ומניעת גזענות במדינת ישראל. תאריך אחרון להגשה10.09.2022 , תאריך פרסום 10.08.2022 ♦ …

יחסי יהודים – ערבים. סיפורים ותובנות לקריאה »