OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פיתוח כלכלי

תשתיות ביישובים הערביים

תחבורה בחברה הערבית: מאפיינים ומגמות, "..ההשקעות בתחבורה הציבורית ביישובים הערביים לא הספיקו כדי להביא לגידול בשיעור המשתמשים הערבים בתחבורה הציבורית או לשיפור בשביעות הרצון של המשתמשים עצמם. על כן, התפתחויות אלו צפויות להוסיף לגודש בכבישים, בפרט בריכוזי האוכלוסייה הערבית, להאריך את משך זמן ההגעה לעבודה ולהגביל את היכולת של ערבים להשתלב בתעסוקה מחוץ לאזור מגוריהם. …

תשתיות ביישובים הערביים לקריאה »

פיתוח כלכלי – נתונים, פערים, פוטנציאל ותוכניות

תחבורה בחברה הערבית: מאפיינים ומגמות, "..ההשקעות בתחבורה הציבורית ביישובים הערביים לא הספיקו כדי להביא לגידול בשיעור המשתמשים הערבים בתחבורה הציבורית או לשיפור בשביעות הרצון של המשתמשים עצמם. על כן, התפתחויות אלו צפויות להוסיף לגודש בכבישים, בפרט בריכוזי האוכלוסייה הערבית, להאריך את משך זמן ההגעה לעבודה ולהגביל את היכולת של ערבים להשתלב בתעסוקה מחוץ לאזור מגוריהם. …

פיתוח כלכלי – נתונים, פערים, פוטנציאל ותוכניות לקריאה »