OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פיתוח כלכלי

תשתיות ביישובים הערביים

עמודי בזק רעועים וקורסים ליד בתי ספר ערביים: "ביישוב יהודי זה לא היה קורה". עמודי העץ שהותקנו עליהם מערכות תקשורת עומדים בפני סכנת קריסה ביישובים רבים, וחלקם אף קרסו על הכבישים. התושבים מתלוננים שהחברה לא נותנת מענה ראוי: "הגיע הזמן שלא נעבור על היחס הזה בשתיקה, הם מזלזלים ומפקירים את האזרחים", חסן שעלאן, YNET, 15.6.22 …

תשתיות ביישובים הערביים לקריאה »

פיתוח כלכלי – נתונים, פערים, פוטנציאל ותוכניות

אירוע קרוב: הוועידה הכלכלית של החברה הערבית, מלון גולדן קראון נצרת, עמותת צופן. 19.7.22 – שמרו את היום (פרטים יועלו בהמשך) ♦ רשות החברות פירסמה את רשימת נבחרת הדירקטורים של ישראל 2022. "החברות הממשלתיות מהוות מרכיב משמעותי במשק הישראלי… כ-222 מיליארד ₪ בהיקף נכסים, 70 חברות וחברות בת, כ- 55 אלף מועסקים… 366 דירקטורים מכהנים …

פיתוח כלכלי – נתונים, פערים, פוטנציאל ותוכניות לקריאה »