OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

אפליה בתעסוקה

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית

למעלה מעשור להחלטת הממשלה: משרדי הממשלה לא עומדים ביעד הייצוג ההולם לאוכלוסייה הערבית. "…ח"כ אחמד טיבי (הרשימה המשותפת): "כשהתחלנו עם ועדת החקירה בכנסת היו 5%-4% וכשהוועדה סיימה האחוז עלה ל-8% וזאת על-ידי הפניית תשומת הלב לכל יחידה. היום השיעור עלה אך זה לא כשיעור האוכלוסייה הערבית. כמו כן השאלה מה השיעור בשלושת הדרגים הבכירים בשירות …

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית לקריאה »