OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תעסוקה – כללי

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית

פרסום הדוח השנתי המסכם את פעילות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לשנת 2021. נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, עו"ד מרים כבהא, הגישה היום לשרת הכלכלה והתעשייה. האלופה (במיל') אורנה ברביבאי, את הדוח השנתי המסכם את פעילות הנציבות לשנת 2021….: פניות של יהודים וערבים: * אחוז הפניות של ערבים עמד על 12% מכלל הפניות לנציבות השוויון.  * נושא …

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית לקריאה »