OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

אפליה בתעסוקה

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית

אי-גיוון: שיעור הערבים המועסקים בהיי-טק – במגמת ירידה. הנתון ירד מ-2.1% ב-2018 ל-1.9% ב-2020 – כך עולה מנתונים של רשות החדשנות ומרכז המחקר והמידע של הכנסת ● זאת, למרות תוכנית חומש של הממשלה להגברת התעסוקה של ערבים במשק בכלל ובהיי-טק בפרט, שהתקבלה ב-2016, מאת יהודה קונפורטס 20 ביוני 2021,  PC אנשים ומחשבים ♦ האקתון התיכונים של צופן: …

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית לקריאה »