OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תעסוקה רב תרבותית

שוק עבודה רב תרבותי כיעד אסטרטגי

קמפיין "גיוון מעסיק את כולנו 2022" יוצא לדרך. ואיתו, חבילת חומרים גרפיים במיוחד למעסיקים. הקמפיין יפעל בין התאריכים 19-17 במאי, כחלק מיום הגיוון הבינלאומי 2022..מצ"ב  חבילת גרפיקה לקמפיין "גיוון מעסיק את כולנו".", זרוע העבודה במשרד הכלכלה, תאריך פרסום: 15.05.2022 ♦ "הגיוון התעסוקתי יוצר ערך כלכלי". את הדברים אמרה ענת צור, מנכ"לית עמותת תפוח, בפאנל שנערך …

שוק עבודה רב תרבותי כיעד אסטרטגי לקריאה »