OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

כלכלה פיתוח ותעסוקה

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית

מחסור עובדי ההייטק ומחסור התעסוקה בחברה הערבית: להפוך מינוס ומינוס לפלוס. בזמן שהמשק הישראלי משווע להון אנושי איכותי במקצועות טכנולוגיים, אוכלוסיות ליבה בישראל נותרות מחוץ לשוק התעסוקה • שני האתגרים הללו הם דוגמה מושלמת לפוטנציאל הקיים בישראל ליישום מדיניות של צמיחה מכלילה, עידן אורמן, גלובס, 19.10.21 ♦ מחסום השפה: המכשול שעומד בין צעירים ערבים לתעסוקה …

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית לקריאה »