OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

סביבה

סביבה

תשעה פקחים אמורים להילחם בהשלכה הבלתי חוקית של הררי אשפה בנגב. למרות הקמתה של יחידה לטיפול בתופעה, במשרד להגנת הסביבה מודים כי היא עדיין רחוקה מלהיעלם. בינתיים, הפסולת ממשיכה להיערם בשולי היישובים הבדואיים והמושבים…מוקד הבעירה ברהט הוא אחד מני רבים בנגב: ליד יישובים בדואיים מושלכות פסולת ביתית ופסולת בניין, וליד המושבים באזור – פסולת חקלאית…", …

סביבה לקריאה »