OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

סביבה

סביבה

תחת בן גביר, המשטרה הירוקה תהפוך לכלי להפעלת כוח נגד ערבים. פעילות המשטרה הירוקה נגד אתרי פסולת בלתי חוקיים עלולה לספק עילה לגופי שיטור אחרים לפעול ביתר שאת ביישובים הבדואיים. השרה זנדברג: "במקום להילחם בזיהום, במשרד לביטחון הפנים יילחמו בעיקר בערבים", צפריר רינת, הארץ, 27.11.22 ♦ בג'סר א-זרקא חשופים לרעש ברמה מסוכנת, והרשויות גוררות רגליים. …

סביבה לקריאה »