OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

סביבה

סביבה

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג קיימה סיור ביישובים הערביים בגליל אבו סנאן, ג'דיידה מכר וטמרה. … השרה תמר זנדברג שוחחה עם ראשי המועצות על בעיית הפסולת החמורה בשטחם ועל זיהום האוויר שעימו מתמודדים התושבים והדגישה כי המשרד להגנת הסביבה מגבש פתרונות בנושא, כולל פעולות אכיפה ופיקוח וקידום חינוך סביבתי, כחלק מהתוכנית הסביבתית לחברה הערבית של …

סביבה לקריאה »