OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

סביבה

סביבה

הפרויקט הזה יעצב את עתיד האנרגיות המתחדשות בארץ, אבל רק ישובים יהודיים רשאים להשתתף. המדינה מקדמת פיילוט לבחינת שימוש באנרגיה סולארית בחקלאות, אך הקריטריונים שהציבה רשות מקרקעי ישראל מאפשרים רק ליישובים כמו מושבים וקיבוצים להשתתף. משרדי ממשלה בחרו בפרויקט הדגל הסביבתי של החברה הבדואית – אך הרשות הפכה את ההחלטה, לי ירון, הארץ, 19.6.22 ♦ …

סביבה לקריאה »