OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

ברשויות המקומיות הערביות

תכנון, דיור ובנייה ברשויות המקומיות הערביות

המשנה ליועמ"ש מודה: יש חסמים משמעותיים בגינם מורגשת מצוקת דיור בישובים ערביים. דו"ח של ועדה בינמשרדית, שהוביל משרד המשפטים והופץ היום, מזהה שורה של חסמים שמעכבים בנייה למגורים בישובים ערביים ומובילים למצוקת דיור. הדו"ח גם מציע כלים להאצת הבנייה. ד"ר קייס נאסר, עו"ד מומחה לתכנון אומר כי "זהו שוב דו"ח הבא מלמעלה להבדיל מטיפול שאמור …

תכנון, דיור ובנייה ברשויות המקומיות הערביות לקריאה »