OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

מדיניות

קרקע, תכנון ובנייה – מדיניות

1.2 מיליארד שקל הוקצו לדיור במגזר הערבי. רק 200 מיליון שקל נוצלו. הכספים שהוקצבו לתוכנית החומש נועדו לפיתוח ושיווק קרקעות. אלא שעד כה, שנה אחת בלבד לפני תום התוכנית, הרשויות הערביות ניצלו רק 16% מהתקציב. למרות זאת ראשי הרשויות הערבים מרוצים ואומרים "הגישה אלינו השתנתה בשנים הקרובות ננצל את הכספים", דותן לוי, כלכליסט, 9.1.2020 ♦ …

קרקע, תכנון ובנייה – מדיניות לקריאה »