OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

מדיניות

קרקע, תכנון ובנייה – מדיניות

השבוע בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית: מצוקת הדיור. הוועדה, בראשות ח"כ מנסור עבאס, תכנס ביום רביעי (28 ביולי 2021, י"ט באב תשפ"א) לדיון מיוחד שיעסוק בנושא הדיור בחברה הערבית, בהשתתפות נציגי משרדי הבינוי והשיכון, המשפטים, רשות מקרקעי ישראל, מנהל התכנון, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים ועוד. מצ"ב קישור למסמך …

קרקע, תכנון ובנייה – מדיניות לקריאה »