OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

שרותי הרווחה

שירותי הרווחה בחברה הערבית בישראל

האלימות במגזר: עלייה במקבלי טיפול נפשי בקרב בדואים. בשנת 2022 טופלו 1,758 אנשים לעומת 1,440 אנשים בשנת 2021 • גורמי מקצוע מבקשים לקבל הכשרה מתאימה לטיפול • מנהל מרכז החוסן בחברה הבדואית: "תושבים מבקשים לקבל תמיכה וטיפול בטראומה", אפרת פורשר, ישראל היום, 9/11/2022 ♦ הכירו את נאילה חאיק, האחות הראשית הנכנסת למשרד הרווחה והביטחון החברתי. …

שירותי הרווחה בחברה הערבית בישראל לקריאה »