שירותי הרווחה בחברה הערבית בישראל

ניהול שירותי רווחה ציבוריים בערים מעורבות עקרונות פעולה. "בחוברת זו מוצגים עקרונות פעולה לפיתוח שירותי רווחה ציבוריים בערים מעורבות בישראל ההולמים את מורכבותן הדמוגרפית, החברתית והפוליטית. עקרונות אלה גובשו בתהליך פיתוח ידע שנמשך כשנה בהשתתפות מנהלי ומנהלות ועובדי ועובדות שירותי רווחה ציבוריים בשש ערים מעורבות: תל אביב-יפו, ירושלים, חיפה, עכו, לוד ורמלה…",עורכים: פרופ' רוני סטריאר …

שירותי הרווחה בחברה הערבית בישראל לקריאה »