OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

שרותי הרווחה

שירותי הרווחה בחברה הערבית בישראל

הרכב מחורר מקליעים: מי יטפל בטראומות של הילדים הערבים? 2022 היתה שנת שיא במספר הילדים שקיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות לאלימות והפשיעה בחברה הערבית. ומה משפחותיהם צריכות? הן צריכות שמישהו ישאל אותן מה עובר עליהן; מישהו שיבוא לביקור ויאמר שזה נורמלי להימצא בסטרס ושהתחושות הן לגיטימיות. ואיך מגיבים הילדים לכך שהרכב המשפחתי רוסס כולו בקליעים? …

שירותי הרווחה בחברה הערבית בישראל לקריאה »