OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

שפה ערבית

מעמדה של השפה הערבית בישראל

יום השפה הערבית בכנסת נוכח חוק הלאום: יו"ר ועדת החוקה ח"כ גלעד קריב: שוקל להקים ועדת משנה למעמדה של השפה הערבית והשלכות מעמדה על הסוגיות המשפטיות, חדשות הכנסת, 25 בינואר 2022, כ"ג בשבט תשפ"ב ♦ ועדת הכלכלה ציינה את יום השפה הערבית בכנסת; נשיא האקדמיה ללשון הערבית: מיפינו 4,000 טעויות כתיב בשילוט בערבית במרחב הציבורי, …

מעמדה של השפה הערבית בישראל לקריאה »