OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

שפה ערבית

מעמדה של השפה הערבית בישראל

משרד הדיגיטל ורשות החדשנות יקימו איגוד חברות NLP. יסייע בקידום הבנת השפה העברית והשפה הערבית במערכות ממוחשבות. תקציב האיגוד לשלוש השנים הקרובות עומד על כ-7.5 מיליון ש״ח. בין החברות באיגוד ניתן למצוא את רפאל, בנק הפועלים, מלינגו, ועוד, מנדי קוגוסובסקי | Israel Defence,  23/09/20 ♦ הוראת הערבית כשפה שנייה, נייר עמדה מאת חולוד אידריס ויעלה …

מעמדה של השפה הערבית בישראל לקריאה »