OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

תקשורת

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל

שירית אביטן כהן מתביישת לשבת לצד ערביות באולפן. אני מתבייש בה. טוב ששירית אביטן כהן, הכתבת הפוליטית של גלובס ובוגרת האולפנה הציונית-דתית בשדות נגב, קמה ויצאה מאולפן התאגיד אמש במשדר החדשות הלילי בהנחיית רומי נוימרק. כי היהודייה הגזענית הזו לא היתה מסוגלת לשבת כשמשני צדיה ישובות משתתפות פאנל ערביות מלוד, חברת מועצת העיר פיה שחאדה …

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל לקריאה »