OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

תקשורת

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל

ומה הבעיה עם הערבים? "הסטורי של רותם סלע: גם כשנושא השיחה הוא החברה הערבית בישראל, התקשורת מעדיפה לדבר עם יהודים בלבד… ח"כ איימן עודה היה הדובר הערבי שקיבל את מירב פתחון הפה בתקשורת העברית…"  • מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי, אורן פרסיקו, העין השביעית,  14.03.2019 ♦ מדד הגזענות 2018: כל 66 שניות פוסט גזעני נגד …

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל לקריאה »