דוחות ופרסומים חדשים לשנת 2024

The mental health impact of the October 7th terror attack on Jews and Arabs in Israel: A nationwide prospective study by Yoav Groweiss , Carmel Blank,  Sami Hamdan, Yuval Neria, Yossi Levi-Belz, Psychiatry Research, Volume 337, July 2024, 115973 דוח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשפ"ב-תשפ"ג, 2023. נציבות ישרות המדינה, 21.5.24 חזק מהשכחה (מכתב לבתי): זיכרונות לא פשוטים של אדם פשוט. מחבר: נימר מורקוס, הוצאת …

דוחות ופרסומים חדשים לשנת 2024 לקריאה »