OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2019

פרסומים ודוחות 2019

עובדי הוראה במערכת החינוך, תשע"ט (2018/19), למ"ס, מרץ 2019 ♦ קרבת העוני: סיכון לעוני, סיכוי להצטרפות למעמד הבינוני. מאת: שלמה סבירסקי, אביב ליברמן, אתי קונור-אטיאס, מרכז אדווה, 13.3.2019 ♦ דוח ביקורת מיוחד משבר התחבורה הציבורית [ראו: קידום התחבורה הציבורית ביישובים הלא-יהודיים / עמוד 225], מבקר המדינה, 13.3.2019 ♦ שילוב בשלושה צעדים – החברה הערבית בשירות …

פרסומים ודוחות 2019 לקריאה »