OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2019

פרסומים ודוחות 2019

שותפות בין קהילות ערביות ויהודיות  לבניית חברה משותפת – מודל גבעת חביבה , מחבר: ד"ר רן קוטנר, דצמבר 2019 ♦ החברה הערבית כמנוע צמיחה במשק הישראלי, ד"ר מריאן תחאוכו,  נייר מדיניות 06.2019 / דצמבר 2019, מכון אהרון, המרכז הבינתחומי, הרצליה ♦ ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי, 2018, ביטוח לאומי ["דוח העוני"], 31.12.2019 ♦ אוכלוסיית ישראל בפתחה …

פרסומים ודוחות 2019 לקריאה »