OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2019

פרסומים ודוחות 2019

לקראת איחוי הקרעים: דרושה מנהיגות. מוחמד דראושה, מנהל תחום שוויון וחברה משותפת במרכז גבעת חביבה, מנתח את שיעור ההצבעה הנמוך בקרב לציבור הערבי בבחירות 2019, ביאן 17, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 20.5.2019 ♦ דוח נתוני הביצוע של תכניות העבודה לשנת 2018, ממשלת ישראל, 20.5.2019 ♦ הצעה לתיקון חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום …

פרסומים ודוחות 2019 לקריאה »