OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2019

פרסומים ודוחות 2019

על העלייה בתעסוקת נשים מהמגזר הערבי, סקירה כלכלית שבועית, אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר, 3.11.2019 ♦ מדיניות ישראל כלפי אזרחיה הערבים-פלסטינים, שורשים רעיוניים, תפיסות מעצבות ומנגנוני ביצוע, ד"ר דורון מצא,  הוצאת Israeli Academic Press, 2019 ♦ חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה, זאב קריל, נג'יב עמרייה, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר, ספטמבר 2019 ♦ …

פרסומים ודוחות 2019 לקריאה »