OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2019

פרסומים ודוחות 2019

הצבעת האזרחים הערבים בבחירות לכנסת ה-22 (ספטמבר 2019), עורך: אריק רודניצקי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 18.9.2019 ♦ בלשון כרותה: פרוזה פלסטינית בעברית. בעריכת ראויה בורבארה, תרגום: חברי חוג המתרגמים, מו"ל: מכּתּוּב, הוצאת ידיעות ספרים, ומכון ון ליר, 2019 ♦ נטושה לגורלה: החברה הערבית בישראל בצל "האביב הערבי". מחברים: יוסרי ח'יזראן, מחמד ח'לאילה, מרכז משה דיין, אוניברסיטת …

פרסומים ודוחות 2019 לקריאה »