OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2020

פרסומים ודוחות 2020

הוראת הערבית כשפה שנייה, נייר עמדה מאת חולוד אידריס ויעלה מזור, עמותת סיכוי, ספטמבר 2020 ♦ אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית, מצגת של ד"ר נוהאד עלי, לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית, יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן בטכניון, 16.9.20 ♦ נייר עמדה לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית, בנושא המאבק בפשיעה המאורגנת, בעבירות כלכליות ובשוק …

פרסומים ודוחות 2020 לקריאה »