OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2017

פרסומים 2017

דעיכת כוחן של המפלגות הפוליטיות בבחירות המקומיות בחברה הערבית הפלסטינית במדינת ישראל / מאת: מוחמד ח'לאילה ; בהנחיית: דורון נבות. אוניברסיטת חיפה, 2017 ♦ מאבק עכוב מזעתר: על צמחי המאכל מהמטבח הפלסטיני וחוקי הגנת הצומח בדין הישראלי. אגבאריה, ר. (2017). בתוך, י. תירוש, וא. גרוס, (עורכים), לחם חוק: עיונים במשפט ואוכל (עמ' 497-533). תל אביב: …

פרסומים 2017 לקריאה »