OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פרסומים ודוחות 2022

דוחות ופרסומים חדשים בשנת 2022

בין פערים יהודים לערבים במדדי איכות חיים בישראל, 2021, למ"ס, 17.1.23 ♦ Stranger in My Own Land, Palestine, Israel and One Family's Story of Home, by Fida Jiryis, Hurst, 2023 ♦ חיים משותפים – חוזר מנכ"ל משרד המשפטים, היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, 4.12.22 ♦ תוכניות החומש לפיתוח החברה הערבית בישראל  סיכום תוכנית 922 ולקחים …

דוחות ופרסומים חדשים בשנת 2022 לקריאה »