ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תעסוקה וכלכלה – דוחות, מחקרים ותוכניות

מכרזי מדינה – המפתח לפריצת הדרך בתעסוקת ערבים בשוק הפרטי, שילוב עובדות ועובדים ערבים באמצעות מככרזי מדינה לקידום שוויון בשוק התעסוקה, ניצן תנעמי ורועי ג'רופי, סיכוי, 2016 ♦

פערי ההכנסות בין יהודים לערבים גדלו מאוד ב-2015 – בעיקר בקרב משכילים. סקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס [כאן], , מוטי בסוק, דה מארקר, 24.11.2016 ♦ 

דמוגרפיה של עסקים על פי מאפיינים של בעלי העסקים (בשנים 2012 ו-2015), למ"ס, 25.9.2016 ♦

האתר ליישום ומימוש החלטת הממשלה מספר 922 לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020. ♦

התוכנית לפתוח היישובים הערביים:  סטטוס דיווח של הממשלה, המשרד לשוויון חברתי, יוני 2016 ♦ 

פוסטים נוספים בנושאי תעסוקה

calמשרד הכלכלה מציע  תמריצים לטובת העסקת עובדים מהאוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית,  במטרה להרחיב את שיעור השתתפותה בתעסוקה. להלן מסלולי וכלי הסיוע, שמעמיד לרשותך משרד הכלכלה,  לקליטת והכשרת עובדים מהאוכלוסייה הערבית:​

דוח ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים והצ'רקסים בשירות המדינה – לשנת 2015, נציבות שירות המדינה, 7.7.2016 ♦

פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה, דוח מבקר המדינה 66ג', 24.5.2016 ♦

מחקר חדש של מרכז טאוב עוסק ברוקחים ערבים בשוק העבודה בישראל, [המחקרעידו אסייג, Funder, 24.8.2015 ♦

דוח ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים והצ'רקסים בשירות המדינה – לשנת 2015, נציבות שירות המדינה, 7.7.2016 ♦

השתלבותם של רוקחים ערבים בשוק העבודה בישראל, נח לוין-אפשטיין, אלכסנדרה קלב,  ארז מרנץ ושמרית סלונים נייר מדיניות מס'03.2015 , מרכז טאוב, ירושלים, אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ♦

תמונת מצב חברתית 2015, שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, רתם זלינגר, דצמבר 2015, מרכז אדווה ♦

תמונת מצב המדינה תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל 2014, דן בן-דוד, מרכז טאוב ♦

דוח ממדי העוני והפערים החברתיים – ממדי העוני והפערים החברתיים – 2014 דוח שנתי, מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אורן הלר, הביטוח הלאומי, דצמבר 2015 ♦

דוח ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים והצ'רקסים בשירות המדינה – לשנת 2014 ♦

תעסוקת אקדמאים ערבים בישראל – סקר ייעודי אפיון תהליכי המיון וההכנה המקדימה לעבודה בקרב אקדמאים ערבים בישראל דו"ח 2,  גלי ליס-גינסבורג, משרד הכלכלה,  יולי 2013 ♦

תעסוקת אקדמאים ערבים בישראל – סקר ייעודי מאפייני הסדרי התחבורה בין מקום מושבם של האקדמאים הערבים בישראל למקומות העבודה שלהם דו"ח 3, גלי ליס-גינסבורג, משרד הכלכלה,  יולי 2013 ♦

שילוב המגזר הערבי בכלכלת ישראל מאפיינים וחסמים, מודלים כלכליים, 2010 ♦

תעסוקת ערבים בישראל האתגר של הכלכלה הישראלית, ד"ר יוסף ג'בארין, פורום קיסריה – המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010 ♦

דוח אונו 2010 לתעסוקה, הקריה האקדמית אונו ♦

דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה ערן ישיב * וניצה (קלינר) קסיר ** סדרת מאמרים לדיון 11.2009 נובמבר 2009 ♦

דפוסי ניידות בקרב נשים ערביות במדינת ישראל, מרכז כאיין, 2007 ♦

עסקים קטנים במגזר הערבי: בחינה אמפירית השוואתית, מחמוד ח‘טיב ושימי סולומון עמיתי קורת — מכון מילקן, 2006 ♦

ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא הפערים החברתיים בישראל, בראשות חבר הכנסת רן כהן, דצמבר 2002 ♦

בנק ערבי אינו הפתרון. מיזוג בנק ערבי ישראלי לבנק לאומי הוא הערובה לפתיחת שוק האשראי במגזר הערבי לתחרות מאת. זיאד אבו חבלה, הארץ, 29.08.2013 ♦

שוק העבודה של ערביי ישראל: סקירת מאפיינים וחלופות למדיניות, ערן ישיב (אוניברסיטת תל אביב) וניצה קלינר- קסיר (בנק ישראל), יוני 2013 ♦

שוברים אי-שוויון: התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי, עו"ד טליה שטיינר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013 ♦

מפת הפערים של ישראל // רמת החיים בהתנחלויות רבות עלתה, הערבים והפריפריה נותרו מאחור. ליאור דטל, דה מארקר, 4.4.2013 [דוח הלמ"ס]

כך מתכנן האוצר לעודד חרדים וערביות לצאת לעבודה. באוצר בוחנים לקצץ בקצבאות ולבטל עיוותים היסטוריים שאיפשרו לחרדים להיות זכאים להטבות שמותנות ביציאה לעבודה, כמו הנחה ניכרת במעונות יום ובצהרונים – מבלי לעבוד.  קיצוץ הקצבאות ב-2003 נחשב הזרז העיקרי לגידול הניכר בהשתתפות חרדים ונשים ערביות בשוק העבודה. מירב ארלוזורוב, 11.3.2013 ♦

חלקה וצרכיה של החברה הערבית בתקציב 2012, מרכז מוסאוא, מרץ 2012 ♦

דו"ח חדש של מרכז אדוה, המנתח את מאפייניו של מעמד הביניים הישראלי – "הרובד הבינוני בישראל, תמונת מצב"… המחקר של אדוה, שמתבסס על סקר ההכנסות האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס),….לפי אדוה, 56.4% ממשקי הבית שבראשם ערבים השתייכו לרובד הנמוך ב-1992, וב-2010 שיעור זה רק טיפס ל-64%. הילה ויסברג, דה מארקר, 27.1.2013 ♦

השתלבות חרדים וערביות בשוק העבודה: חזון או מציאות? "…למרות הממומנטום בהגדלת שיעורי התעסוקה בקרב החרדים והערביות קצב ההשתלבות שלהם בתעסוקה הוא נמוך יחסית, ולא ברור אם יתמיד בשנים הקרובות. אם מביאים בחשבון את כשלי השוק הבולטים שמונעים השתלבות טבעית, סביר להניח שמהלך ההשתלבות לא יעלה יפה אם הממשלה לא תתערב ותסיר באופן פעיל את החסמים הקיימים…", מישל סטרבצ'ינסקי, התוכנית לכלכלה וחברה, מכון ון ליר, 13.1.2013 ♦

שינוי במבנה והרכב האוכלוסייה הישראלית לפי מגזר תרבותי דתי בעשרים השנים הבאות  –והשלכותיו על שוק העבודה, אליהו בן משה, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת ♦

שלום שמחון: אחוז האבטלה במגזר הערבי ירד בתקופת הממשלה מ-24% ל-4%לא נכון ע"פ בדיקת Politiwatch ♦

האוכלוסייה הפלסטינית בישראל בשוליה של הכלכלה הישראלית. גורמים וחסמים המעכבים את התפתחותם של מפעלי מזון ביישובים הפלסטיניים בישראל. חקר מקרה. | ח'אלד אבו עסבה | מוחמד אבו נסרה, המכון הישראלי לדמוקרטיה.  8 בנובמבר 2012 ♦

אבטלת צעירים. "….בעוד שהיהודים מעבירים את גילאי 18-21 בצבא, מבלים אחר כך עוד שנה בנסיעה לטיול ורק בגיל 22 מתחילים את ההתמסדות לקראת החיים האמיתיים (לימודים ועבודה), הצעירים הערבים היו אמורים, כמו עמיתיהם באירופה, להתחיל את התהליך בגיל 18. זה לא קורה. בפועל, רבים מהצעירים הערבים, בעיקר הצעירות הערביות, משחיתים את זמנם לריק, כשהם גם לא עובדים וגם לא לומדים.  לפי התמ"ת, שיעור הצעירים הערבים המובטלים דומה לכאורה לשיעור בקרב היהודים, אך אם נוסיף לשיעור המובטלים את שיעור המתייאשים מחיפוש עבודה, נקבל ש-20% מהצעירים הערבים ו-30% מהצעירות הערביות מובטלים או מיואשים מחיפוש עבודה. .., מירב ארלוזורוב, דה מארקר, 29.10.2012 ♦

האבטלה האמיתית בישראל חצתה את רף ה־10% מכוח העבודה. נתוני הלמ"ס על שיעורי האבטלה בספטמבר – 6.8%, מראים לכאורה יציבות, אך זאת בעיקר בשל הקיזוז בין העלייה באבטלה בקרב גברים לקיטון אצל נשים. עם 3% שלא מצאו משרה מלאה, ועם אלו שכבר התייאשו, האבטלה בעצם כבר דו־ספרתית. מיקי פלד, כלכליסט, 1.11.2012 ♦

אבטלת הערבים כפולה מהערכות העבר. פרסום של פרופ' ערן ישיב ממרכז טאוב מצא כי שיטת המדידה החדשה של נתוני האבטלה של הלשכה לסטטיסטיקה מגלה כי שיעור האבטלה בקרב ערביי ישראל גבוה בהרבה מכפי שהוערך לפני שינוי השיטה בתחילת השנה. NEWS1, 9.10,2012  וכן: העלייה בשיעור האבטלה: בגלל הערבים? YNET 9.10.2012 ♦

 

The Economic Question for Palestinians In Israel,  Jadal Issue 14, July 2012

Editorial: Mtanes Shehadeh, Analytical Papers

Towards Redefining the Economic Inferiority of the Palestinians in Israel, Mtanes Shehadeh

Viewpoints

The Economic Structure and Options for the Palestinian Citizens in Israel, Aziz Haidar

From Economic Inferiority to Economic Formation, Madjid Khamra

Where Does the “Arab Economy” in the State of Israel Stand?, Raja Khalidi

A Balance of Contradictions in the Palestinian Economy in Israel, Basal Ghattas

Information Paper

The Economic Status of Palestinians in Israel, Mtanes Shehadeh  ♦

 

בלמ"ס שכחו לספור ערבים – והאבטלה "זינקה" ל-12% . בדיקות חדשות מגלות ששיעור האבטלה בקרב ערבים כפול מאשר בקרב יהודים ■ כלכלנים: הפערים נובעים מאפליה בהשכלה ובמתן הזדמנויות. גלובס, 2.9.2012 ♦

מחקר: שיעור העסקים הערביים שאינו מדווח למס הכנסה זהה לשיעור העסקים היהודיים. דה מארקר, 31.5.2012 ♦

ביטחון תזונתי – תוצאות מסקר הביטוח הלאומי לשנת 2011, פורסם: מאי 2012  ♦

יעדי תעסוקה של ישראל (מצגת), קרנית פלוג, משנה לנגיד בנק ישראל, אפריל 2012 ♦

הגליל: כלים ועדיפויות לפיתוח אזורי, טומי שטיינר, דנה שוורצברג, נייר עבודה לכנס הרצליה, 2012 ♦

מחקר: גידול בציבור החרדים והערבים – קיטון בכוח העבודה. מחקר של משרד התמ"ת [עדיין לא עלה לרשת – ד.ש.] שנועד לבחון את השינויים בהרכב האוכלוסיה בישראל והשפעתם על שוק העבודה בשנים הקרובות: קיטון של כ-6% בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, במידה והשיעור בקבוצות החרדים והערבים לא יעלה. גלובס, 9.4.2012, הידיעה בביזפורטל

קרן המטבע: "שוק הנדל"ן בנחיתה רכה; חשש לשוק העבודה. דוח קרן המטבע חולק שבחים לחוסן שהפגין המשק בשנים האחרונות, אך מבקר את הממשלה על העוני והאי-שוויון: "על הממשלה לטפל בתעסוקת חרדים וערבים או שהצמיחה תיפגע משמעותית" ■ "העוני עומד על 20% – גבוה מה-OECD"   , גלובס, 2.4.2012 ♦

הערבים בשוק העבודה בישראל. ערן ישיב, מכון ון ליר, ינואר 2012. מאפיינים ובעיות עיקריות, צעדי מדיניות אפשריים. ♦

המגמות הדמוגרפיות ושוק העבודה, מצגת של ד"ר קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל , כנס החברה הערבית בישראל, מכון ון ליר, נובמבר  2011 ♦

מגמות בפערי שכר בין ערבים ליהודים 1997-2009, מאת נביל חאטיב, סמי מיעארי ועולא נבואני, המכון שראלי לדמוקרטיה, 2011 ♦

מחליפים על הספסל: המועסקים הערבים בישראל, נביל חטאב, סמי מיעארי ועולא נבואני, המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוני 2011 ♦

הערבים בישראל: דיוקן האוכלוסייה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים, הכנסות והוצאות 1980 – 2008, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, נובמבר 2010 – אוגדן נתונים ♦

אינדיקטורים נבחרים של רווחה בקרב האוכלוסיה הערבית בהשוואה לאוכלוסיה היהודית, למ"ס, מאי 2004 ♦

אי-השוויון בהכנסות ושיעורי העוני בישראל הם מהגבוהים בעולם המערבי. הקיצוצים בקצבאות תרמו לעלייה בשיעורי העוני לפי הכנסה פנויה בעשור האחרון, אולם שיעורי העוני לפי הכנסה כלכלית נשארו גבוהים ביחס למדינות ה-או-אי-סי-די, ומכאן שלא ניתן לתלות את תופעת העוני בקצבאות בלבד.   שיעורי העוני גבוהים במיוחד בקרב חרדים,  ערבים ישראלים ועולים חדשים בפריפריה. שלוש קבוצות אלה אחראיות לכל הגידול בשיעור העוני לפי הכנסה פנויה בין השנים 1998 ו-2009.  בקרב שאר האוכלוסייה שיעורי העוני כמעט לא השתנו – ואף ירדו במקצת מ-13 ל-12 אחוז (תרשים 4).  החרדים והערבים הישראלים,  שתי קבוצות האוכלוסייה העניות ביותר, מתאפיינות במשפחות גדולות במיוחד ובשיעור קטן במיוחד של משפחות בהן יותר ממפרנס אחד.  גודל המשפחה משפיע במידה מסוימת על העוני,  אולם מספר המפרנסים חשוב יותר.  מכאן שהגדלת שיעור התעסוקה עשויה להביא לצמצום שיעורי העוני בכלל,  ובקרב חרדים וערבים ישראלים בפרט.  (ע' 131). לא די בכך, ששיעורי העוני. בקרב האוכלוסייה הערבית גבוהים משמעותית בהשוואה לנמצא באוכלוסייה. היהודית, גם הגידול בעוני בקרב עובדים ערבים, שהם מפרנסים יחידים, מהיר יותר והוא החל בשלבים מוקדמים יותר מאשר אצל העובדים היהודיים (ע' 147).  דוח מצב האומה 2010, מרכז טאוב, יולי 2011 ♦

ממצאים ממחקרי כנס קיסריה 19-20.6.2011: כ-40%  מהצעירים הערבים בגילאי 18-22 אינם לומדים או עובדים וזאת בהשוואה ל-17.3% בקרב האוכלוסייה   היהודית הצעירה.  כנס קיסריה. דיוני הפורום יועברו בשידור ישיר באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה

מצבם התעסוקתי של האקדמאים הערבים בישראל, מסמך יזום לקראת סקר מיוחד , מנהל מחקר וכלכלה, תמ"ת, אוקטובר 2010 ♦

כלכליסט מציג חמישה צעדים להגברת השילוב התעסוקתי של הערבים בישראל

השתלבות הערבים בישראל בשוק העבודה ובכלכלה בישראלמצגת של ד"ר בני פפרמן מנהל מחקר וכלכלה, תמ"ת  מרץ 2011 ♦

תעסוקה, עוני ופיתוח אורבני – מצגת של צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל בכנס יפו 2011 ♦

מעסיקים בבעלות ערביתדוח ממצאים של התמ"ת – מרץ 2011 ♦

דוח לארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח (או-אי-סי-די), (מס' 102), עבודה מצב שוק העבודה ומצב חברתי-כלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל – מכון ברוקדייל, ג'וינט (תקציר + הדוח המלא באנגלית) ♦

עסקים קטנים במגזר הערבי: בחינה אמפירית השוואתית, מחמוד חטיב ושימי סולומון, עמיתי קורת 2006 ♦

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

דצמבר 2022

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

המערכת הציבורית

הסכסוך

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace