OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

האתגרים הכלכליים של החברה הערבית לקראת הבחירות לכנסת 2019

19אוג2019

הפיתוח הכלכלי בחברה הערבית בצל הבחירות לכנסת, האפליה בתקציבים המוקצים לחברה הערבית, הערכה להחלטת ממשלה מס' 922 , הצעות להשקעות בחברה הערבית, דרכים לפיתוח התשתיות ואזורי התעשייה ביישובים הערבים, התעסוקה, הרווחה והעוני בחברה, והנושאים שיונחו על שולחן הכנסת אחרי הבחירות וכיצד להעמיק את שיתוף הפעולה בין המפלגות.

From 20:00 until 17:00

At מרכז אל כרמל הקהילתי, רח סט לוקס 5, חיפה

פייסבוקטוויטר

הורד ליומן