הציבור הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה-21: הצגת ממצאי סקר דעת קהל

28מרץ2019

הציבור הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה-21: הצגת ממצאי סקר דעת קהל, תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, אוניברסיטת תל אביב

From 19:30 until 17:00

At אולם "קגן" בפקולטה למשפטים, ת"א

הכנס נערך מטעם תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי,מרכז משה דיין / 03-6409991

פייסבוקטוויטר

הורד ליומן