OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

כנס לשילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודים ומורים יהודים בבתי ספר ערביים – SAVE THE DATE

09יול2019

הכנס יעסוק בנושא השילוב הבין מגזרי בראי המדיניות (מורים יהודים בבתי ספר ערבים ומורים ערבים בבתי ספר יהודים) ויתקיים בשיתוף משרד החינוך. הדוברת המרכזית בכנס תהיה פרופ' יולי תמיר, שרת החינוך לשעבר ונשיאת שנקר וכן ישתתפו ראשי רשויות, נציגים ממשרדי ממשלה, פילנתרופיה, מוסדות אקדמיים, וארגונים עמיתים. מצורף שמור את התאריך, נשמח מאד להגעתכם/ן!

From 16:30 until 9:00

At גבעת חביבה

פייסבוקטוויטר

הורד ליומן