OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

ניהול ארגוני חברה משותפת – כנס חשיפה למדריך לניהול משותף

03יול2019

מוזמנים להציף ברגישות ובכנות את האתגרים הייחודיים עמם מתמודדים ארגוני חברה משותפת ולהציע דרכים להתמודדות. בכנס זה אנו משרטטים קווים לדמותם של ארגוני חברה משותפת כ"מעבדה", כמרחבים שבהם מתקיימים – לא פעם ביתר שאת – המתחים, הניגודים והמחלוקות הקיימים בחברה הישראלית בכל הנוגע ליחסים שבין הרוב היהודי לבין המיעוט הפלסטיני אזרחי ישראל.

From 13:00 until 10:00

At מכללת אורנים, קרית טבעון

פייסבוקטוויטר

הורד ליומן