OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

אבו-עסבה

החברה האזרחית הערבית בישראל

חיזוק חברה אזרחית ערבית המספקת שירותים חברתיים. גורם מרכזי בחוסנה של כל חברה הוא מתן מענה מקצועי, מותאם ומדויק לצרכים של האזרחים, בין השאר באמצעות ארגונים בחברה האזרחית המספקים שירותים חברתיים במסגרת רכש של המדינה, תמיכות שלה או מעבר לכך. החברה הערבית מהווה כ- 21% מכלל האוכלוסייה בישראל, אולם על אף הצרכים החברתיים והכלכליים הרבים …

החברה האזרחית הערבית בישראל לקריאה »

זהות. לאומיות. זיכרון

הערבים בישראל לא יהיו עלה תאנה. הפלסטינים אזרחי ישראל חיים לצד מי שבמקרה הטוב מכחישים את הטבח בעזה ובמקרה הפחות טוב לוקחים חלק ביישומו. בינתיים, ועד שיקומו התארגנויות פוליטיות, המצפון והכבוד העצמי הפוליטי עובדים… האפשרות היחידה היא להמשיך להתעלם מאותה דילמה ולהמשיך לעסוק בפוליטיקה ישנה, ניסיון עלוב שבא לדחוף לפוליטיקה של שותפות ערבית-יהודית שמבקשת לסלוח …

זהות. לאומיות. זיכרון לקריאה »

חינוך: נתונים ותוכניות

הנוסחאות שמאחורי האפליה הממוסדת של החינוך הערבי. מחקר חדש בוחן איך קורה שתלמיד בזרם הממלכתי-דתי מתוקצב ב-18% יותר מתלמיד חילוני וב-42% יותר מתלמיד ערבי. האפליה, מגלה המחקר, היא לא רשמית, אבל סעיפי התקצוב מובילים אליה בהכרח…השבוע פורסם מחקר חדש, מאת נחום בלס וחיים בלייך במרכז טאוב, בנושא הפערים בין המגזרים בתקציב לתלמיד בחטיבה העליונה. השורה התחתונה היא …

חינוך: נתונים ותוכניות לקריאה »