OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

אג’נדה

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל

וידא משעור עשתה מהפכה נשית בחברה הערבית, אבל לעשירות בלבד. וידא משעור, העורכת של המגזין בערבית לנשים "לילכ", מתה השבוע בגיל 70. היא תיזכר כמי שפרצה דרך, אבל רק לנשות האליטה בחברה הערבית בישראל, שירין פלאח סעב, הארץ, 17.1.23 ♦ לא רק הגודל קובע. מחקר חדש על ייצוג הערבים בתקשורת מבליט את חשיבות הגיוון בבחירת …

האוכלוסיה הערבית והתקשורת בישראל לקריאה »