OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

אדווה

חינוך: נתונים ותוכניות

לראשונה: מכינות לצעירים ערבים שאינם לומדים או עובדים…יותר משליש מהצעירים הערבים (87 אלף איש) חסרי מעש והדבר יוצר מאגר כוח אדם לפשע המאורגן. ארבעת הארגונים שיפעילו תוכנית ינסו ליצור מסלול מעבר מסודר מבית ספר ללימודים ועבודה… יותר משליש (34%) מהצעירים הערבים בגילאי 18-24, שהם 87 אלף צעירים, מוגדרים חסרי מעש (לא לומדים, לא עובדים). בשלב …

חינוך: נתונים ותוכניות לקריאה »