סוגיות תעסוקה בחברה הערבית

דוח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשפ"ב-תשפ"ג, 2023. "ייצוג החברה הערבית מצוי בעלייה מתמדת ועובר את היעד הממשלתי של 10% בכל השנים האחרונות.  בשנת 2023, שיעור הייצוג עלה ב 0?5%. בין השנים 2023-2020 שיעור הייצוג עלה ב 20%…", נציבות ישרות המדינה, 21.5.24  > ראו כמה נתונים מהדו"ח: ♦ "מי שרוצה לשלב את החברה הערבית צריך …

סוגיות תעסוקה בחברה הערבית לקריאה »