OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

דוחות ופרסומים 2021

דוחות ופרסומים בשנת 2021

נתונים על סטודנטים ישראלים שלומדים במוסדות זרים. אסף וינינגר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 27.12.22 ♦ מחקרים על השפעת הקורונה על מערכת החינוך הערבית (המדען הראשי): קידום מיומנויות SRL באמצעות סרטוני וידאו בלמידה מרחוק – מגזר דובר ערבית, ד"ר ענת כהן (יולי 2021) היבטים תרבותיים-חברתיים של ארגון הוראה ולמידה מרחוק באמצעות טכנולוגיה בתקופת חירום: בתי ספר …

דוחות ופרסומים בשנת 2021 לקריאה »