OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

דיראסאת

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

"כשליש מבתי הספר – מסוכנים במיוחד": נתוני האלימות בחברה הערבית. הוועדה המיוחדת בכנסת דנה בהצעה למאבק בפשיעה במגזר, כשגורמי אכיפת החוק מצביעים על חינוך כאחד מהפתרונות האפשריים. המתווה כולל תגבור תקנים ובניית מערכי שיעור, ומהמספרים שהוצגו עולה כי 170 בתי ספר במגזר נחשבים אלימים במיוחד. "מדאיג ומצריך טיפול מיידי..", יואב איתיאל, וואלה, 1.7.2020 ♦ מתוך …

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים לקריאה »