OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

דיראסאת

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

נתוני מחקר פיזה 2018: יותר גרוע מקזחסטן: 30% מתלמידי ישראל מקבלים חינוך ברמה של מדינת עולם שלישי. תוצאות מבחני פיז"ה מוכיחות כי בישראל יש מערכת חינוך אחת חזקה ומתוקצבת, לתלמידים מבוססים; מערכת שנייה, בינונית במקרה הטוב, לילדי מעמד הביניים; ומערכת חינוך שלישית, כושלת להדהים, לתלמידים ממעמד כלכלי נמוך, ליאור דטל, דה מרקר, 9.12.2019 ♦ האשם …

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים לקריאה »