OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

דמוגרפיה

נתונים דמוגרפיים

האוכלוסייה המוסלמית בישראל – נתונים לרגל חג הקורבן. בסוף שנת 2020  נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל בכ-1.669 מיליון נפש, שהם %18 מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של כ-33 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2019…אחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית בשנת 2020 עמד על %2.0. אחוז זה נמצא במגמת ירידה בשני העשורים האחרונים מ-%3.8 ל-%2.0 …", למ"ס, …

נתונים דמוגרפיים לקריאה »