OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

דמוגרפיה

נתונים דמוגרפיים

בעיה דמוגרפית? פשוט נגרש את כל הערבים, הם אומרים. "…אכן, ב–2022 היהודים הם מיעוט בארץ ישראל… עם זאת חשוב להדגיש כי המצב חמור אף יותר, שכן בכל המתגוררים בארץ ישראל נכללות קבוצות רבות של מי שאינם יהודים ואינם אזרחים… עובדה זו מורידה את שיעור היהודים בארץ ישראל ל–46%–47% בלבד. ועוד צריך לציין כי תהליך הפיכת …

נתונים דמוגרפיים לקריאה »