חינוך: נתונים ותוכניות

הנוסחאות שמאחורי האפליה הממוסדת של החינוך הערבי. מחקר חדש בוחן איך קורה שתלמיד בזרם הממלכתי-דתי מתוקצב ב-18% יותר מתלמיד חילוני וב-42% יותר מתלמיד ערבי. האפליה, מגלה המחקר, היא לא רשמית, אבל סעיפי התקצוב מובילים אליה בהכרח…השבוע פורסם מחקר חדש, מאת נחום בלס וחיים בלייך במרכז טאוב, בנושא הפערים בין המגזרים בתקציב לתלמיד בחטיבה העליונה. השורה התחתונה היא …

חינוך: נתונים ותוכניות לקריאה »