OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

להט”ב

להט"ב + בחברה הערבית

קווים מנחים למתן תחושת מוגנות ומענה מיטיב לילדים ובני נוער להט" בים ולמשפחות הקשת במערכת החינוך. עברית. משרד החינוך, מנהל פדגוגי, שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי), ספטמבר 2022 ♦ אירוע: על הדיכוי הכפול של קהילת הלהט"ב הפלסטינית. ההתפתחויות הפוליטיות אחרי הבחירות מעמידות קהילות שונות בסיכון לפגיעה בזכויותיהם – פלסטינים, נשים, קהילת הלהט"ב. להט"בים פלסטינים שנמלטים לישראל …

להט"ב + בחברה הערבית לקריאה »