OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

ממשלת ישראל

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית

עשור של יחסי יהודים-ערבים: הסתה לצד התחזקות חברתית. מצד אחד, בעשור האחרון נתניהו לא הפסיק להסית נגד הערבים. מצד שני, באותו זמן החברה הערבית דווקא התחזקה כלכלית, חברתית ופוליטית. רון גרליץ, המנכ"ל השותף היוצא של סיכוי, מבקש להדגיש את ההישגים בלי לזלזל בסכנות, מאת: רון גרליץ, שיחה מקומית,  2.12.2019 ♦ ארדן: לשלב בליכוד מועמדים וח"כים ערבים. …

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית לקריאה »