OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

ממשלת ישראל

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית

דוח נתוני הביצוע של תכניות העבודה לשנת 2018, ממשלת ישראל, 20.5.2019 ♦ הסיבה להשפלה בנתב"ג: רוצה שוויון לערבים. יהודייה-אמריקנית שמעולם לא הפגינה נגד ישראל, לא תמכה בחרם ולא הטיפה לאלימות, עברה בידוק מבזה לפני הטיסה. מי נתן את ההוראה? ולמה? …סוג כזה של תשאול לנוסעים יוצאים חורג מן ההנחיות חורג מהנחיות השב"כ במקרה זה. מן …

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית לקריאה »