OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

ממשלת ישראל

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית

אם הם לא יהיו "מאוד מאוד מאוד" אלימים, איך ארדן יוכל להסית נגדם? "…הסיבה האמיתית לקמפיין הממשלתי הרשמי למחצה לשימור רמת אלימות גבוהה ככל האפשר בחברה הערבית: החרדה שמיגורה יסייע בהשתלבות הערבים בכל נדבכי החיים במדינה, כולל בממשל, כך שאי אפשר יהיה עוד להדירם ולתכנן את השלמת הטרנספר של 48' (…הצגת החברה הערבית כברברית מצדיקה …

[שרי] ממשלת ישראל והאוכלוסיה הערבית לקריאה »