OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

מעמדה של השפה

מעמדה של השפה הערבית בישראל

מכרז פומבי מספר 102097: מנהל/ת תחום הנגשת השירות לשפה הערבית, יחידת השירות לציבור – ירושלים, משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים, תאריך אחרון להגשת מועמדות 07.10.2022, משרד המשפטים, 18.9.22 ♦ מתי ידברו ערבית במוזיאונים?  – أسيتحدثُ أحد بلغة طلابنا في المتاحف الإسرائيلية؟ "…בימים אלה, בתי ספר ישראליים רבים מכינים תוכניות לטיולים וסיורים …

מעמדה של השפה הערבית בישראל לקריאה »