OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

מערכת המשפט

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל

הרשות השותקת. שמונה דוגמאות נתנה נשיאת העליון אסתר חיות להגנה שמעניק בג"ץ לזכויות האדם בישראל. אף אחת מהן לא נגעה לפלסטינים. לא במקרה. במה שנוגע לפלסטינים, המורשת של בג"ץ היא הכשרת הדיכוי והגזל, מאת: חגי אלעד (בצלם), שיחה מקומית,  19.1.2023 ♦ פי עשרה: הפער בעונשים בין יהודים לערבים באירועי מאי 2021. יהודי שהורשע במעורבות בלינץ' בבת …

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל לקריאה »