OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

מערכת המשפט

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל

שופטי העליון בחרו 68 עוזרים משפטיים בשלוש שנים. איש מהם אינו ערבי. נתוני הרשות השופטת מעלים כי מאז 2019 הועסקו בבית המשפט העליון יותר עוזרות מעוזרים, וכי שניים היו חרדים – ורק הם לא הגיעו לתפקיד עם תואר ראשון מאוניברסיטה. התפקיד נחשב מהיוקרתיים בישראל, ומשמש מקפצה למשרות בכירות בענף, חן מענית, 2.8.22 ♦ "הפרת אמונים …

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל לקריאה »