OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

משרד החינוך

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

נתוני מחקר פיזה 2018: האשם הוא גם בנו. אבל נעשה לעצמנו, כחברה ערבית, הנחה גדולה מאוד, אם נאשים אך ורק את האפליה התקציבית. חלק מהאשם הוא גם בנו…במציאות, בתי ספר רבים בחברה הערבית נהפכו ממקום שאמור לשאוף למצוינות לכר למינוי אנשים על בסיס קשרים והשתייכות משפחתית…", עיסאווי פריג', הארץ, 6.12.2019 ♦ כיתות בקרוואנים, מיעוט תקציבים: בחינוך …

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים לקריאה »