OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פיתוח כלכלי

פיתוח כלכלי – נתונים, פערים, פוטנציאל ותוכניות

להפסיק להזניח: המגזר העסקי יכול וצריך לשלב את החברה הבדואית. החברה הערבית הבדואית בנגב מהווה כחמישית מכלל האוכלוסיה באזור. לא משנים מציאות בלחיצת כפתור, אבל המגזר העסקי יודע לפעול מהר ולהשקיע משאבים נחוצים ליצירת שינוי רחב היקף • דעה של נוא ג'השאן בטשון (קו-אימפקט) חדשות 13, 15.9.22 ♦ במימון ובניכור – למדינה יש חלק בפשיעה …

פיתוח כלכלי – נתונים, פערים, פוטנציאל ותוכניות לקריאה »